kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 3
týden: 25
celkem: 106944
E shop www.vsekbazenu.cz Nabízíme možnost dopravy a zároveň montáže nabízených výrobků v našem e shopu po telefonické domluvě na tel. čísle 606852139
produkty v akci
původní cena: 218 CZK
120 CZK
nejprodávanější produkty
Dolphi E20
DOPRAVA ZDARMA
27 100 CZK
nejnovější produkty
Dolphi E20
DOPRAVA ZDARMA
27 100 CZK
Dolphin SUPREME BIO
DOPRAVA ZDARMA
66 429 CZK
Dolphin SUPREME M3
DOPRAVA ZDARMA
21 900 CZK
Dolphin GALAXY
DOPRAVA ZDARMA
14 900 CZK

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodejce

1. Prodejce má povinnost vyřídit a odeslat objednávku, na adresu uvedenou v objednávce, do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě platby na účet předem, do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, v případě platby předem bude částka obratem vrácena. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

2. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné a další náklady na přepravu v souvislosti s vrácením zboží.

3. Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným dalším osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

Práva a povinnosti nakupujícího

1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3. Na základě občanského zákoníku § 53 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží dle níže uvedených pravidel o stavu vráceného zboží.

4. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky zaplacené za toto zboží.

5. Vrácené zboží nesmí být poškozené, nesmí jevit známky používání  nebo je jinak znehodnocené.

Nevyzvednutí zásilky zákazníkem

   Odesláním objednávky Kupující dle občanského zákoníku uzavírá kupní smlouvu /smlouva na dálku/s Prodávajícím, kterou se zavazuje k vyzvednutí a zaplacení zboží. Pokud zboží Kupující nevyzvedne, má Prodávající dle §53 Občanského zákoníku nárok na náhradu veškerých nákladů spojených se zasláním zboží a vrácením zboží zpět, pokud nebyla smlouva Kupujícím řádně vypovězena před expedicí zboží.

Odstoupení od smlouvy

   Dle občanského zákoníku § 53 má kupující, který neuskutečnil svůj nákup osobně v prodejně, nebo v místě sídla prodávajícího, ale „na dálku“, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je třeba splnit níže uvedené podmínky:
1.  Zboží doručit v zákonem stanovené lhůtě na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s návrhem odstoupení od kupní smlouvy, s dostatečnými kontaktními údaji kupujícího, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
2.  Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoužité, nepoškozené, včetně nepoškozeného obalu, jakkoliv upravené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých originálních dokladů obdržených s produktem. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
 V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží a zboží bude vrácemo zákazníkovi zpět na jeho náklady. Veškeré náklady na přepravu v souvislosti s vrácením zboží hradí zákazník.
3.  Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží na objednávku (zboží, které není v době objednání na skladě), použité zboží, dodávku služeb a zboží upraveného na přání kupujícího a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
4.  Prodávající má dle zákona právo po kupujícím na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží a to minimálně náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi /poštovné, balné, doběrečné apod./ 
   Kupující dle §53 Občanského zákoníku bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající dle §53 Občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Vrácení peněz

   Vznikne-li při splnění všech výše uvedených podmínek nárok na vrácení peněz, bude tato úhrada provedena podle následujících pravidel těchto Obchodních podmínek: 
1.  Prodávající vystaví na základě dodaných dostatečných osobních údajů o kupujícím dobropis. Při vystavení dobropisu od Vás může být vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů (osobních údajů ve smyslu paragrafu 4 písm. a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 
2.   Na základě dobropisu bude na bankovní účet písemně udaný kupujícím zaslána do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží částka pouze za zboží (nikoli za ostatní služby jako náklady spojené s přepravou apod.) v měně a hodnotě uvedené na prodejním dokladu. Odstoupením od smlouvy dle občanského zákoníku § 53 nevzniká nárok na vrácení peněz za přepravu zboží ke kupujícímu.

 

Ochrana osobních údajů

   Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).